LELA JACOBS FRONT ROW in the SILO

By Lela Jacobs

 

#fashionweek #lelajacobs #AW18 #NZFW